Enigma experimentului HAARP | Prima parte


Cea mai cunoscută instalație HAARP
Cea mai cunoscută instalație HAARP, localitatea Gakona, statul american Alaska

By Cercetător dr. Emil Străinu.

Studiu realizat în Alaska, în 2007

Imaginează-ţi… – din punct de vedere militaro-strategic – cum ar fi dacă ai avea o armă care să fie capabilă de a distruge toţi sateliţii orbitali de spionaj ai inamicului dintr-o singură lovitură? Capacitatea de a-ţi deplasa forţele militare neobservat s-ar îmbunătăţi hotărâtor. Beneficiile ar fi inestimabile în cazul în care pregăteşti un atac surpriză.

Cum ar fi dacă aceaşi armă ar învălui Pământul într-un „scut” impenetrabil? Un scut care ar distruge toate rachetele nucleare şi termonucleare intercontinentale (ICBM) care încearcă să treacă prin el?

Contra-atacul de răspuns prin antirachete ar fi imposibil. O armă care ar putea crea nori de electroni care se deplasează cu viteza luminii ar putea face aceste două obiective posibile. Un emiţător (transmiţător) radio de la sol având o putere considerabilă ar putea realiza aşa ceva.

Un astfel de transmiţător ar putea fi utilizat de asemenea să întrerupă comunicaţiile radio la nivel mondial. Ionosfera este utilizată pentru a transmite undele radio pe întregul pământ, făcând comunicarea posibilă la distanţe foarte mari.

Dacă acest transmiţător ar fi utilizat să schimbe cali­tăţile (proprietăţile) ionosferei în puncte de interes (cunoscute), ar putea fi bruiat tot restul lumii, în timp ce propriul mesaj nu ar fi afectat. Un transmiţător radio cu o putere considerabilă, aflat la sol ar putea face asta uşor.

Controlul meteorologic
Unii ar putea utiliza acest transmiţător pentru „mai mult” decât restructurarea ionosferei. Cum ar fi dacă ar putea crea găuri, în acel scut protector? Aceste găuri ar permite radiaţiilor nocive din spaţiu să curgă înăuntru, distrugând pământul.

Imagine surprinsă de un amator, înainte de formarea unei super furtuni într-o localitate în care nu a avut loc nici un fenomen extrem timp de peste 100 de ani!
Imagine surprinsă de un fotograf amator, înainte de formarea unei super furtuni într-o localitate în care
nu a avut loc nici un fenomen extrem timp de peste 100 de ani!

S-ar putea crea o explozie de radiaţii asupra unei „zone ţintă”, la fel de nocivă ca şi bomba atomică. Nu ar fi nici o explozie, nici o deteriorare asupra clădirilor şi echi­pamentelor, însă orice vieţuitoare din aceea zonă va fi moartă, sau pe moarte.

Ce ar putea face o naţiune pe timpul războiului cu o armă care ar putea să redirecţioneze indetectabil cursul con­flictului? Vremea ar putea fi controlată, pe suprafaţa a întregi zone, chiar continente, cauzând potopuri sau secetă, după bunul plac. Controlul vremii este şi controlul hranei. Nu ar putea această armă să înrobească inamicul, fără ca acesta să fi tras un singur foc de armă? Un radio emiţător aflat la sol, de o putere suficient de mare ar putea realiza acest lucru.

Cum ar fi dacă această uimitoare armă ţi-ar permite să vezi adânc în Pământ, pentru a găsi şi viza bazele subpământene ale inamicului? Radarul utilizează microundele tri­mise prin aer pentru a detecta şi identifica, obiecte precum avioanele şi proiectilele în aer.

ETP – o tehnologie ce poate controla subteranul pământului
Oamenii de ştiinţă au văzut un mod similar de a vedea şi sub suprafaţa pământului. Tehnologia este numită „tomografie de penetrare a solului” (EPT). EPT ar putea fi utilizată pentru a descoperi zonele ce conţin substanţe îngropate, radioactive sau periculoase, buncăre, baze subterane, ori surse de petrol sau chiar pentru a prezice erupţia vulcanilor.

Senatul Statelor Unite a aprobat un proiect numit Programul de Cercetare de Înaltă-Frecvenţă Activ Auroral (HAARP). Sau altfel spus, HAARP = High Frequency Active Auroreal Research Program – Programul de cercetare asupra frecvenţelor înalte auroreale active.

Proiectul HAARP se clădeşte pe un transmiţător cu un semnal suficient de puternic pentru a transforma aurora boreală (luminile nordului) într-o antenă virtuală, retransmiţând în frecvenţe extrem de scăzute (ELF). Undele ELF trec la mari adâncimi prin pământ, şi sunt perfecte pentru tomografia de penetrare a pământului (EPT). HAARP a fost aprobat de senatul american pentru a utiliza EPT că să verifice situaţia tratatelor care previn proliferarea armelor de distrugere în masă.

Marina Statelor Unite intenţionează să utilizeze transmiţătorul HAARP pentru a comunica cu submarinele aflate la adâncimi foarte mari. Undele radio ELF penetrează, de asemenea, foarte adânc în mări şi oceane. Având aurora ca antenă virtuală pentru a retransmite semnalele de la HAARP, marina va fi capabilă să îşi direcţioneze flota de submarine, indiferent cât de adânc sunt as­cunse submarinele sau oriunde s-ar afla în oceanul planetar.

O mașină ce poate „planta” gânduri și mesaje în creierul uman
Ce ar face o naţiune sau o conspiraţie cu o armă care poate «prăji» mintea umană? Dacă ai putea induce emoţii, frică sau furie, după propriul plac? Dacă ai controla trupele inamice de pe o zonă întinsă (teatru de operaţiuni militare), în drum spre o bătălie sau înainte de aceasta? Dar dacă „ţinta” ar fi oraşe întregi?! Poate chiar în­tregi continente?!

Visul controlului și manipulării oamenilor se transformă în realitate cu ajutorul HAARP, dacă această tehnologie este deținută de forțe oculte
Controlul și manipulării oamenilor devine realitate prin tehnologia folosită
de HAARP. Dacă această tehnologie este deținută de forțe oculte… oare ne vom mai putea apăra?

Dacă poţi programa aurora să redea un mesaj ELF, e posibil să fi creat cea mai puternică maşină de „bio-feed-back”. Creierul uman funcţionează pe aceleaşi unde deosebit de joase pe care emite HAARP. Iar acest lucru oferă posi­bilitatea operatorilor HAARP să transmită mesajul direct în capetele a milioane de oameni.

HAARP ar putea fi utilizat pentru a produce emoţii la cerere, poate chiar şi pentru a transmite cuvinte, ordine. Cum ar fi dacă transmiţătorul tău, pe metoda HAARP, sau chiar unul mai puternic ar putea pune gândurile direct în capetele oamenilor? Gânduri precum „predă-te” sau „supune-te”, „sinucide-te”, „ucide”, „faceţi asta” sau „nu faceţi asta”?! (n.r. – Aceste „gânduri” au fost folosite în ultima „cruciadă” dusă în Irak, când mii de soldați s-au predat fără a trage un singur foc de armă!)

Pe 23 martie 1983, preşedintele SUA, Ronald Reagan, spunea: „Comunitatea ştiinţifică din ţara noastră, cei care ne-au dat armele nucleare, îşi întorc acum marile lor talente către cauza umanităţii şi păcii mondiale, pentru a ne da mijloacele prin care să facem bombele nucleare inoperante şi inutile”. Această misiune pentru crearea unei tehnologii, a unei arme sau a unui sistem de arme, care ar face războiul atomic imposibil a fost numită oficial Iniţiativa de Apărăre Strategică (SDI).

Star Wars – de la ficțiune… la realitate!
Conform părerii unor specialişti, SDI a fost elementul din cursa înarmărilor care a dus URSS-ul în colaps. Presa nu a ezitat să denumească SDI-ul, „Star Wars” după trilogia cinematografică a lui George Lucas. Cererea preşedintelui Reagan către comunitatea militaro-industrialo-ştiinţifică a lansat America într-una din cele mai mari şi scumpe curse a înarmărilor din istoria umanităţii. Mii de idei au apărut şi sute din acestea au fost şi finanţate. Unele piste de cercetare ale SDI au fost aban­donate. Altele, însă, sunt urmărite activ până în ziua de azi.

Nu toate din aceste programe de dezvoltare au loc în laboratoarele armatei. Unele dintre aceste idei, tehnologii şi aplicaţii creează arme care încalcă tratatele internaţionale. Altele lezează valorile etice şi morale ale majorităţii americanilor. Într-un efort de a evita revoltele publice şi condamnarea lor de către societatea americană, unele dintre aceste programe au fost deghizate sub auspiciile ştiinţei civile. Aceasta este povestea adevărată a unui program mi­litar care pretinde să fie un „nevinovat” proces de cercetare civilă. Se numeşte HAARP. HAARP nu este Science Fiction. Este o realitate potenţial ucigaşă.

Să nu uităm totuşi cuvintele preşedintelui Dwight D. Eisenhower:

„Ideea dominării elitei intelectuale prin angajare federală, alocaţii de proiecte, şi prin puterea banilor este constantă şi este o problemă foarte serioasă. Totuşi, în aceste cercetări şi descoperiri ştiinţifice, trebuie să fim atenţi la un pericol la fel de mare şi opus: pericolul ca politica publică să poată deveni captiva unei elite ştiinţifico-tehnologice.”

Iar politologul E.B. White adăuga:

„Sunt pesimist în ceea ce priveşte rasa umană pentru că este prea ingenioasă pentru binele său. Ideea noastră de a aborda natura este să o maltratăm până ni se supune. Am avea şanse mai bune de supravieţuire dacă ne-am acomoda cu această planetă şi am privi-o apreciativ şi nu sceptic şi dictatorial.”

Ideile de mai sus nu erau noi. Cu mulţi ani înaine celebrul fizician Albert Einstein avertiza:

„Prin experienţa dureroasă prin care am trecut am învăţat că o gândire raţională nu este de ajuns pentru a rezolva problemele vieţii noastre sociale. Barierele pene­trate de cercetare au avut adesea implicaţii tragice pentru umanitate, creând mijloacele pentru propria sa distrugere în masă. Acest lucru, este intr-adevăr o tragedie de o tristeţe copleşitoare.

În prezent, conform unor păreri unanime din occident cea mai perfecţionată şi eficientă tehnologie în domeniul războiului este reprezentată totuşi de programul HAARP. Acesta reprezintă un sistem de arme geofizice, strategice şi cosmice de ultimă generaţie care va schimba complet strategia confruntării în domeniul militar şi poate chiar însăşi filozofia războiului.”

Și totuși… ce este HAARP?
HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program (programul de cercetare asupra frecvenţelor înalte auroreale active) – reprezintă activitatea de cercetare desfă­şurată asupra ionosferei, destinată stabilirii comportamen­tului ozonului, azotului şi ionilor acestora la bombardamen­tele radiaţiei solare şi cosmice cât şi la emisiunea de radiaţii de înaltă (HF) sau joasă frecvenţă (ELF) de pe Pământ.

Acest program ştiinţific are un buget anual recunoscut oficial de 30 milioane de dolari, dar se pare că în realitate finanţarea este mult mai mare. Programul în sine a generat numeroase polemici şi interpretări deoarece deşi desfăşurat de Institutul de Geofizică al Universităţii din Alaska de la Fairbanks (HAARP este cuplat cu unul din cele mai mari computere din lume de tip CRAY-YMP / T3D/T3E al universităţii Alaska – Fairbanks de la Butrovith Building) titularul de proiect este Departamentul Apărării al Statelor Unite, respectiv U.S Navy şi U.S. Air Force, iar sistemul propriu-zis este situat într-o bază militară aflată lângă localitatea Gakona din statul Alaska, beneficiarul cercetărilor fiind US Space Force.

HAARP este un proiect care utilizează un echipament terestru, format dintr-o reţea de 360 de antene. Fiecare antenă este alimentată prin propriul său generator şi are posibilitatea de a încălzi părţi din ionosferă cu ajutorul puterii undelor radio.

Se prevede construirea unui emiţător de unde de înaltă frecvenţă hiperputemic care să răspundă unor cerinţe ale cercetării ionosferei şi a relaţiei Pământ-Soare-Cosmos în general. Acest instrument este denumit lonospheric Re­search Instrument (IRI).

Una din consecinţele acestor experienţe constă în faptul că energia uriaşă de radiofrecvenţă generată (care constă din amplificarea de milioane de ori a undelor radio) poate distruge orice obiect staţionar sau în mişcare, oriunde s-ar afla şi, în acelaşi timp, poate crea găuri în ionosferă şi „lentile” artificiale care nu numai că facilitează pătrunderea razelor cosmice nocive, dar le şi măreşte puterea de pene­trare.

Termenul auroreal provine de la sintagma aurore boreale şi aurore australe şi desemnează zonele în care apar aceste fenomene fizice. Undele de înaltă frecvenţă folosite sunt cele cuprinse între 3 şi 30 MHz, utilizate în navigaţia aeriană şi navală cât şi în diferite programe de radiocomunicaţii internaţionale.

Și totuși… la ce va folosi?
În esenţă, HAARP pare a fi un emiţător de unde de radiofrecvenţă, dar un emiţător al cărui sistem de antene este capabil să concentreze o rază asupra unei ţinte foarte mici cu o putere exprimată în gigawaţi (miliarde de waţi).

Fiecare antenă emite o putere de peste un megawat. Deocamdată, se dau toate asigurările că o astfel de rază este trimisă numai în ionosferă – adică la o altitudine situată între 48-600 km înălţime, pentru a studia comportamentul aces­tui strat protector al planetei împotriva radiaţiei solare şi cosmice.

Cu precădere în timpul zilei radiaţia solară şi cea cosmică izbeşte atomii de oxigen şi de azot şi le smulg elec­tronii de pe straturile superioare. Cu acest preţ atomii înceti­nesc sau captează radiaţia. în acest timp, electronii smulşi se află liberi în spaţiu. Lupta (interacţiunea) aceasta a atomilor gazelor din ionosferă cu radiaţia solară şi cosmică degajă o foarte mare energie.

În prezent, există numeroase teorii privind nu atât cercetările oficiale desfăşurate în cadrul acestui proiect, cât mai ales obiectivele ascunse sau care nu se spun ale acestui sistem de arme care se anunţă a avea performanţe cu totul ieşite din comun.

Dacă este aşa – şi datele avute până acum con­firmă această ipoteză – acest sistem va revoluţiona complet arta militară – în general, şi strategia – în special, întrucât este (sau poate fi) primul sistem de arme de valoare universală (prin posibilităţi şi urmări) şi cosmică.

Folosirea HAARP în luptă depăşeşte ceea ce se ştie despre arta confruntării. Ea se constituie într-o armă care îşi ia muniţiile din cosmos şi din surse de energie proprie (n.r – probabil o sursă de tip Free Energy). În prezent, HAARP poate fi privită ca:

 • armă cu energie dirijată;
 • un sistem de comunicaţii pentru submarine;
 • mijloc de îmbunătăţire a comunicaţiilor intersateliţi şi în/din spaţiul cosmic;
 • sursă de raze X pentru planetă;
 • mijloc de a crea în mod voluntar blackouts-uri electrice (fulgere globulare de mare putere);
 • armă de război electronic;
 • transmisie de putere fără fir după procedeul Tesla;
 • rază a morţii (un laser cu o putere nemaiîntâlnită), acţionată de la distanţă, descrisă de Nikola Tesla;
 • mijloc de a detecta extratereştrii în spaţiu;
 • mijloc de a distruge extratereştrii în spaţiu;
 • mijloc capabil să creeze explozii comparabile cu cele nucleare;
 • armă capabilă să modifice mediul (război geofizic); -armă care poate altera undele cerebrale şi controla gândirea şi comportamentul uman.

Star Wars… „Death Star” reeditat
Prin intermediul sistemului HAARP armata ameri­cană a reeditat sub o formă mai economică, dar cu mult mai periculoasă şi polivalentă proiectul „Star Wars”, însă cu o mică diferenţă – de data aceasta toate instalaţiile se află dispuse la sol, iar efectele sunt infinit mai mari, în orice mediu terestru şi în spaţiul cosmic.

Numeroşi savanţi şi experţi în armament cât şi de­putaţi ai Parlamentului European, se arată deosebit de preo­cupaţi de dezvoltarea acestui proiect. Unul dintre aceştia expertul în energie Gratan Healy, consilier al OSCE cât şi Magda Haalvoet, deputat şeful Grupului parlamentar al Ver­zilor din Parlamentul European, au dezvăluit că acest proiect este „arma finală” ce poate duce la sfârşitul civilizaţiei umane, a lumii însăşi.

Cei doi au prezentat un raport în care afirmă că acest tip de armament considerat în stadiul actual neletal („non lethal weaponery”) are consecinţe dezastruoase asupra me­diului înconjurător şi mai mult decât atât pune în pericol libertatea individuală şi democraţia (peut mettre en danger Ies libertes individuelles et la democraţie).

Este evident că avem de a face cu o armă strategică, dar nu este destul de clar dacă aceasta are un scop ofensiv sau defensiv şi împotriva cărui inamic potenţial va fi folosită. Ionosferă ne protejează împotriva efectelor razelor solare şi cosmice nocive. Ea, ionosferă captează particulele încărcate electric provenite din vânturile şi furtunile solare şi galactice. Această mantie ionosferică este un scut de protec­ţie, dar ea se poate transforma şi într-o armă teribilă.

Imagine tematică a „Razei Morții”, descoperită de Nikola Tesla
Imagine tematică a „Razei Morții”, descoperită de Nikola Tesla

Sistemul HAARP se fundamentează pe cercetările lui Bemard Eastlund care l-a continuat, într-un fel pe Nikola Tesla care, la vremea lui, a creat curentul alternativ şi cu­rentul trifazic, combătându-1, într-o demonstraţie foarte spec­taculoasă pe Thomas Alva Edison (supranumit Vrăjitorul de la Menlo Park – care susţinea curentul continuu).

Tesla a pus la punct un procedeu care permitea să se transporte la distanţă (42 km) cantităţi mari de energie, fără ajutorul unui cablu, prin unde. El a consacrat, de asemenea o mare parte din activitatea sa cercetării „energiei ionosferice” şi fenomenelor electromagnetice. Este şi autorul unei teorii care susţinea că Pământul este un conductor uriaş şi sigur prin el trebuie organizat sistemul de comunicaţii. După ce s-a descoperit unda radio s-a renunţat la această idee. Cel puţin pentru moment.

Bemard Eastlund a revenit asupra primelor cercetări ale lui Tesla şi le-a adaptat în domeniul energiei electro­magnetice. El a obţinut mai multe brevete (numai 12 dintre acestea sunt cunoscute). A murit în SUA în condiţii mai mult decât suspecte după ce i-a fost furată toată documentaţia cercetărilor sale ce ar fi trebuit să revoluţioneze fizica în domeniul transportului energiei fără conductori fizici. Osatura sistemului HAARP şi a tehnologiilor derivate din acesta în materie de armament aplică tocmai aceste cercetări.

Dar, după cum preciza în noiembrie 1997, Alain Gossens într-un studiu pe această temă, nu Eastlund este beneficiarul studiilor sale (el nici nu mai participă la proiect) ci o societate Apti-Arco un fel de consorţiu petrolier (în Alaska se găsesc cele mai mari rezerve strategice de hidro­carburi ale SUA), în spatele căreia se află, US Navy, US Air Force, US Space Force, de fapt Departamentul Apărării.

Și totuși… ce face HAARP?
Deci, HAARP proiectează în ionosferă un fascicul de unde de înaltă frecvenţă (HF) pentru a studia comporta­mentul acestui strat protector, mai ales modalităţile de am­plificare a energiei, dar nu numai.

Un astfel de bombardament cu HF are ca efect crearea unei oglinzi virtuale uriaşe care acţionează ca o antenă de emisie. Ea va trimite frecvenţe foarte joase, ELF (extremly low frequency) spre pământ, care la rândul său va crea un fel de uriaş „cuptor cu microunde” într-un loc anume al ionosferei care va distruge în fracţiuni de secundă tot ce intră în el.

De asemenea, se pot crea lentile în ionosferă care să concentreze energia în locul voit şi la momentul dorit. In acelaşi timp un astfel de emiţător care foloseşte ca oglindă reflectorizantă ionosferă poate să controleze şi să distrugă rapid orice sistem de comunicaţii, de dirijare a rachetelor şi aviaţiei, a navelor şi grupărilor de forţe.

Oglinda virtuală poate dirija ELF-urile asupra scoarţei terestre, descoperind tot ce se află sub ea până la o adân­cime care depăşeşte orice imaginaţie, dincolo de orice per­formanţă de foraj. Ascunderea sub apă sau sub pământ a armamentelor, resurselor şi altor mijloace nu va mai fi posi­bilă, pentru că acestea nu vor mai fi nici mascate, nici protejate.

Nu vor mai exista baze subterane secrete care să nu poată fi descoperite şi lovite năprasnic. Orice rachetă va fi lovită, oriunde s-ar afla, pe submarin, pe sol, în subsol, în mişcare, în siloz, în stratosfera sau în cosmos. În acelaşi timp, cine va beneficia de HAARP îşi va putea ameliora substanţial sistemele de comunicare, inclusiv cu submarinele aflate în submersiune şi foarte departe de baze, adică oriunde pe glob în oceanul planetar.

HAARP poate crea şi un scut protector, dar nu îm­potriva razelor solare nocive şi a radiaţiilor cosmice (treaba aceasta o va face ionosfera în continuare, dacă va fi lăsată în pace) ci împotriva oricăror atacuri terestre aeriene, cosmice şi chiar extraterestre. Se aşteaptă foarte mult de la HAARP tocmai de aceea se şi investeşte din ce în ce mai mult în acest proiect.

(va urma)

Un gând despre “Enigma experimentului HAARP | Prima parte

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s