IPOTEZĂ | Fluidul vieții pe Terra și în Cosmos


Aceasta să fie celula „sufletului”?

Aceasta să fie celula „sufletului”?

By Aurel C.S.

Pentru a înţelege mai bine cum s-a ajuns la des­coperirea ipotezei privind fluidul vieţii pe Terra şi în Cosmos, voi derula mai întâi filmul care m-a condus la această ipoteză. Încă din antichitate până în zilele noastre, după cum se arată și în cartea „Anatomiştii în căutarea sufletului”, avându-l ca autor pe Constantin Bălăceanu Stolnici, s-a prezentat strădaniile învăţaţilor de a încerca să descopere acea radiaţie sau fluid care întreţine viaţa, încercând să-l descopere pe acesta în ficat, inimă, creier, sânge sau glande. Toate încercările s-au încheiat într-un mod pesimist, lăsând să se înțeleagă faptul că ştiinţa nu a reuşit să descopere sursa acest fluid, pe care omenirea îl numește… suflet.Ca urmare, am rămas contrariat de această concluzie, deoarece ştiinţa actuală a făcut salturi spectaculoase descoperindu-se energia atomică şi nucleară şi s-a reuşit să se pătrundă în interiorul celulei descoperindu-se ADN-ul şi compoziţia lui. De asemenea, parapsihologia a fost pusă la lucru de către americani şi ruşi, folosindu-se de persoanele cu puteri extrasenzoriale, în special clarvăzători.

Pentru a reuşi să încerc să descopăr fluidul vieţii, am început să studiez şi să-mi însuşesc cunoştinţe din fizica atomică, nucleară, genetică şi parapsihologic şi să trag con­cluziile necesare pe baza experienţelor ce au fost efectuate de marii fizicieni, începând cu radioactivitatea soţilor Curie, cu structura atomului descoperită de Niels Bohr şi de ceilalţi fizicieni care s-au dedicat fizicii nucleare.

Începeam o mare aventură de a încerca să descopăr ceea ce iluştrii învăţaţi ai vremurilor şi cei contemporani nu au reuşit. Ce sorţi de izbândă aveam? Măcar o ipoteză plauzibilă şi verificabilă şi aş fi fost mulţumit.

O aventură nebunească…
Mi-am dat seama că sunt depăşit, am vrut să aban­donez şi să las ca fluidul vieţii să fie descoperit de marii savanţi ai lumii, însă simţeam că nu am linişte, că forţe necunoscute acţionează asupra mea şi nu mă lasă să renunţ la această încercare.

Ce aveam eu în plus care să mă poată catapulta spre necunoscutul fluid al vieţii? Acel ceva era o intuiţie dezvol­tată care mi-a permis să asociez elemente şi fenomene apa­rent disparate din cele trei domenii sau din acelaşi domeniu şi o perseverenţă continuă în faţa numeroaselor concluzii la care ajungeam şi care nu corespundeau scopului propus, trebuind să reiau de foarte multe ori de la capăt, până am ajuns la un rezultat plauzibil şi verificabil.

În fond, toţi oamenii de ştiinţă contemporani şi-au dat seama că există un fluid cosmic care dă viaţă, dar nu-l puteau determina şi nu-i găseau sursa. Asemenea încercări au făcut în anul 1995 americanii Corneli şi Cari Wieman care au pornit un experiment prin răcirea unui gaz alcătuit din atomi de rubidium la temperatura de 0° absolut, care s-a transformat într-o undă luminoasă – lumină astrală – aşa cum a fost numită de marii iniţiaţi şi care a trăit doar câteva secunde. Acest experiment nu explică cum şi dacă această lumină astrală poate fi considerată fluidul vieţii şi cum poate fi asimilată de către fiinţe.

Potrivit fizicii modeme, fiinţa umană şi fenomenele naturii nu mai pot fi studiate fiecare separat ci numai într-un context dinamic şi interdependent de tot ce ne înconjoară. Ca atare, Terra şi viaţa de pe ea nu pot fi înţelese decât în strânsă legătură cu sistemul nostru solar şi galaxia din care facem parte. Trebuie să stabilim de la început că întreg cosmosul este un organism viu al Marelui Spirit – energia Supremă sau Dumnezeu.

Sistemul solar este o copie la nivel macrocosmic a atomului – microcosmos. Soarele este nucleul, iar planetele, electronii acestuia, ca şi în atom. După descoperirea energiei atomice, fizica modemă a dezvăluit că în soare au loc reacţii termonucleare de bom­bardare a heliului cu neutronul din soare, heliul se trans­formă în hidrogen, rezultând o energie care antrenează sub formă de cuantă, particule de Neutrino.

Prin această reacţie permanentă de transformare a heliului în hidrogen şi invers, materia se transformă în energie, respectiv în Neutrino care este expulzat din soare în eter către planete, împreună cu alte radiaţii ce formează razele solare.

Incercarea de a capta energia Neutrino

Incercarea de a capta energia emisă de particulele Neutrino

Ce este acest Neutrino, care sunt caracteristicile lui? Poate fi considerat fluid al vieţii?
Particula Neutrino a fost descoperită în anul 1933 de fizicianul Pauli care a constatat o pierdere aparentă de energie în timpul dezintegrării, deducând astfel existenţa acesteia ca particulă fară sarcină.

Existenţa acestuia a fost dedusă şi de fizicianul Enrico Fermi pe baza diferenţei de viteză pe care o prezintă particulele beta la dezintegrarea radioactivă. Acest Neutrino este definit de fizicieni ca o particulă sau radiaţie stabilă, fără sarcină, fară masă, care poate trece fără obstacole prin orice materie şi din cauză că nu are sarcină şi masă, nu poate intra în interacţii fizice şi chimice şi nici cu undele electromagnetice.

Revenind la fluidul vieţii, acesta, pentru a asigura viaţa cu energia sa, trebuie să nu fie nociv şi agresiv pentru organismele vii, să fie în flux continuu şi îndestulător pentru toate fiinţele de pe pământ. Neutrino, ca radiaţie, îndeplineşte toate condiţiile ca să fie recunoscut ca fluid al vieţii, ca suflet, ca prană, lumină astrală sau rază cosmică cum a fost denumită de iniţiaţi.

Neutrino pătrunde din abundenţă şi permanent pe toată suprafaţa Terrei, însufleţind toate fiinţele prin pătrunderea acestuia în celulele vii şi inundă totodată toate oceanele şi trece fără nici o rezistenţă prin toată sfera Terrei asigurându-i viaţă, deoarece şi Terra este vie.

Cum se implică Neutrino ca fluid al vieţii în feno­menul de a da viaţă celulelor?
Funcţia celulelor, multiplicarea acestora, sinteza proteinelor prin care programul genetic este materializat în structuri biologice nu ar putea fi realizate decât şi numai cu ajutorul unui fluid care să permită nenumărate combinaţii dintre nucleotidele din ADN şi aminoacizi. Acest fluid este Neutrino fără de care celulele nu ar funcţiona şi nu ar putea exista.

Una din caracteristicile radiaţiei Neutrino ca fluid al vieţii este că acesta respectă întru totul programul genetic fără să-l influenţeze, manifestându-se ca o energie neutră. Fluidul vital Neutrino nu poate pătrunde în celule în mod satisfăcător când omul este stresat şi atunci apare nefuncţionarea corespunzătoare a unor organe şi declanşarea bolii.

Fidelitatea fluidului Neutrino şi neimplicarea lui în programul genetic este dată şi de faptul că după ce un picior a fost amputat, neutrino continuă să pompeze energie în spaţiul unde s-a găsit fostul picior. De asemenea, după moartea fizică a trupului, Neutrino continuă să pompeze energie în spaţiul conturat de fostul trup potrivit programului genetic explicându-se astfel apariţia fantomatică printre noi a celor decedaţi.

Iată, fluidul Neutrino este Sufletul căutat şi negăsit de învăţaţi continuă să trăiască şi după moartea trupului men­ţinând programul genetic, schimbându-se astfel percepţia celor 5 simţuri printr-o altă percepţie adaptată şi conţine prin noul trup eteric, filmul întregii vieţi cu caracteristicile ei.

Instalatie de „captare” a energiei Neutrino

Instalatie de „captare” a energiei Neutrino

Cum se asimilează acest Neutrino în celule?
Clarvăzătorii percep în jurul corpului omenesc nişte cupe de forma unei pâlnii, mici de 1 cm care se învârt rapid ca un vârtej. Aceste pâlnii nu sunt materiale, ele sunt formate din Neutrino care se află în aşteptare pregătindu-se să pătrundă în celule potrivit programelor celulare ale organelor şi glan­delor ce aparţin chacrelor sau meridianelor. Aceste pâlnii de energie Neutrino sunt cele mai multe desupra capului (190) deoarece sistemul nervos central solicită cel mai mare consum.

Următoarea zonă este cea dintre ochi, unde se învârt 96 de pâlnii, este zona celui de-al treilea ochi şi al contactelor cu lumea de dincolo. La fel se petrece şi cu celelalte chacre care au un număr mai redus de pâlnii ale neutrinului.

Această aşteptare prin nişte pâlnii invizibile a fluidului neutrino, ce se învârt rapid, depinde de posibilitatea de a fi distribuite în celule. Dacă organismul este stresat, unele organe ne trimit impulsuri de respingere a fluidului Neutrino şi atunci acea zonă apare în aura energetică a omului în culori întunecate, iar când starea psihică este bună cererea de neutrino se reflectă în aură în culori vii.

De ce până acum nu s-a putut stabili de către cercetători că radiaţia neutrino este fluidul vieţii? Primul motiv este că neavând sarcină şi nici masă el nu este detectabil cu aparatură electrică şi electronică. În al doilea rând, pentru a ajunge la concluzia că Neutrino este fluidul vieţii trebuie să abordezi şi să foloseşti cunoştinţe din domeniul fizicii modeme, respectiv fizica atomică, fizica nucleară, fizica cuantică, genetica şi nu în ultimul rând, fenomenele extrasenzoriale. Una fără alta şi fară o intuiţie deosebită nu te poate duce la o înţelegere a acestui fluid.

Neutrino, ce străbate spaţiile interastrale, este fluid al vieţii pentru toate planetele sistemului nostru solar şi respectiv pentru toate planetele miliardelor de stele. El a fost emis de soare de la începuturile creaţiei şi de către miliardele de stele şi acolo unde materia a fost restruc­turată ca să dea naştere la proteine şi la ADN. Ca urmare, Neutrino a devenit fluid al vieţii în tot universul.

Un mare cercetător rus, dr. Vasiliev, afirma că descoperirea fluidului vieţii va echivala ca importanţă cu descoperirea energiei atomice. Dacă ipoteza mea se va confirma de către cercetătorii din toată lumea, se va deschide o poartă mare spre o nouă înţelegere a vieţii, spre noi dezlegări ale enigmelor existente pe Terra şi în cosmos de natură biologică şi medicală. Terapiile vor fi schimbate radical, medicamentele ori vor dispare, ori vor fi izolate; se vor folosi energii cu care oamenii se vor autovindeca.

O mare parte din enigmele ce s-au lăsat nedezlegate până în prezent, de natura fenomenelor extrasenzoriale, poate primi un răspuns încă de pe acum cu ajutorul minunatului fluid Neutrino. Am arătat că Neutrino este fluid al vieţii atât în timpul cât trăim cât şi după moartea trupului, până la reîntruparea într-un nou om, preluând cu el toată zestrea informaţională din timpul vieţii. Deci, el este sufletul trupului condus de spirit.

Forța gândului
Cercetătorii ruşi au descoperit că materializarea gândurilor noastre este dată de conglomeratele microleptonice (electroni, fotoni, bosoni) precum şi de radiaţiile energo-informaţionale emise de creier. Părerea mea este că gândul concretizat într-un mesaj are nevoie de o sursă pentru a-l formula şi acela este spiritul ca radiaţie energo-informaţională; odată stabilit mesajul în conştiinţa noastră, acesta este preluat de spirit şi el are nevoie de o energie rapidă cu viteza luminii care, pe parcursul distanţei dintre emiţător şi destinatar, să nu poată fi influenţat sau deviat de undele electromagnetice.

Acea energie transportatoare nu poate fi decât Neu­trino care este pretutundeni în jurul nosru fară să-l percepem deoarece nu are masă, se poate deplasa rapid şi nici nu poate fi deviat de undele electromagnetice. O variantă a gândului este telepatia care are o încăr­cătură specific sentimentală. Atunci spiritul transmite mesaje celor dragi în timpul vieţii cât şi în momentul morţii, când Neutrino părăseşte celulele.

Aşa se explică faptul că în tim­pul morţii Neutrino, care a preluat energia informaţională din celule a întregului organism, se materializează şi apare ca fantomă la cei apropiaţi chiar dacă se află la mii de km distanţă. Ora apariţiei sufletului materializat este aceeaşi cu ora morţii, ceea ce dovedeşte că numai Neutrino putea stră­bate distanţe mari cu viteza luminii, fară să-i opună rezis­tenţă niciun obstacol.

Unul dintre cele mai enigmatice şi controversate fenomene este apariţia OZN-lor şi existenţa extratereştrilor. Toate persoanele care au văzut aceste obiecte zbură­toare au afirmat că nu au auzit zgomote, că se deplasează cu viteză mare, apăreau şi dispăreau, emiţând o gamă de culori schimbătoare. Nimeni nu a văzut o figură umanoidă şi nici o navă zburătoare prăbuşită la pământ.

În viziunea mea, noi am fost, suntem şi vom fi vizitaţi de fiinţe extraterestre sub formă de energii inteligente, fără contur umanoid-material. Pentru a străbate distanţa de mii ani-lumină trebuie să te deplasezi cu viteza luminii sau chiar mai mare ca aceasta. Singura energie care execută automat şi fidel un ordin venit de la o fiinţă inteligentă, exact ca în emiterea gândului, nu poate fi decât tot Neutrino care dă viaţă pe toate miliardele de planete ale Universului.

OZN-urile nu au combustibil, ele folosesc Neutrino, energia nedetectabilă ce execută fidel ordinele energiilor inteligente. Spiritele ce nu s-au întrupat şi au evoluat pe trepte superioare de vibraţie au continuat să trăiască pe alte planete ale sistemului nostru solar sau pe planetele cele mai apropiate stelei noastre. În acest caz, nu mai putem spune că pe planetele sistemului solar nu s-a constatat viaţă. Trebuie să ştim că viaţa în univers nu trebuie văzută materială ca noi oamenii, ci ca energii inteligente nemateriale.

Materie vs materie

Neutrino – legătura dintre Om și Cosmos

Similitudinea dintre om și cosmos
În călătoriile mele imaginare prin spaţiul cosmic, în căutarea fluidului vieţii, l-am descoperit pe Neutrino şi am fost pus în faţa unor confirmări ale religiei creştine. În acest sens, am constatat o similitudine foarte evidentă om-cosmos ca şi creaţie, energie, ceea ce confirmă că Dumnezeu a creat pe om după chipul şi asemănarea sa. Deci:

  • şi trupul omului şi cosmosul ca trup al spiritului dumnezeiesc, au un spirit, un suflet şi un trup fizic.
  • şi cosmosul şi trupul omului este alcătuit la om, din miliarde de celule şi la cosmos din miliarde de “celule”- stele
  • şi cosmosul şi trupul omului sunt organisme vii şi trăiesc prin aceeaşi energie provenită din reacţiile termo-nucleare.
  • şi stelele şi celulele umane se nasc, trăiesc şi mor, apoi se nasc altele pentru a întreţine viaţa atât a cosmosului cât şi a omului.

În afară de această similitudine dintre om şi cosmos, care confirmă că omul a fost făcut după chipul şi asemănarea sa de către Dumnezeu, apare aşa cum am arătat legătura indestructibilă dintre om şi cosmos, prin faptul că fluidul vieţii Neutrino emană din celula-stea a cosmosului, respectiv soarele nostru şi dă viaţă celulelor omului. Aceasta înseamnă Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.

Iată că ştiinţa vine să confirme unele prevederi de bază ale religiei creştine. însă la rândul ei şi religia creştină trebuie să renunţe la unele dogme şi să accepte explicaţiile evidente ale descoperirilor ştiinţei cum este cazul existenţei vieţii şi pe alte planete, deoarece cosmosul este trupul şi creaţia lui Dumnezeu, precum şi recunoaşterea reîntrupării spiritului ca fenomen ce face parte din Programul Divin.

Marele Spirit-Dumnezeu este energia iniţială care a creat prin energia gândului Cosmosul şi a cuprins în programul Marelui Computer Divin, desfăşurarea vieţii Cosmosului şi a vieţii pe planete prin emiterea energiei Neutrino din stelele cărora le aparţin.

Specialiştii astronomi au sesizat că Universul se dilată în continuu cu o viteză foarte mare, depărtându-se galaxiile între ele. întrebarea este cât şi până când se va dilata Cos­mosul? Când urmează să înceapă contractarea acestuia care poate fi lentă sau bruscă? Dacă s-ar face brusc, viaţa pe planete este normal să dispară şi să reapară alta după o nouă reaşezare în urma contracţiei Cosmosului.

Sufletul = Neutrino?
În programul Divin, aşa cum remarca şi spiritul lui Albert Einstein: „Totul depinde de energie şi de posibilitatea ei de a deveni orice, căci Dumnezeu este cel mai mare secret al universului.” Am văzut că viaţa la nivelul macrocosmosului şi la nivelul planetelor, respectiv a Terrei, este dată de suflet şi de spirit – noţiuni care s-au confundat sau au fost explicate în fel şi chip. Sufletul care este egal cu Neutrino este fluidul sau suflul vital al celulelor tuturor fiinţelor de pe Terra, respectiv şi al animalelor şi vegetalelor care au celule cu ADN.

Sufletul este continuu şi este pompat în celulele fiinţelor potrivit programului genetic atâta timp cât trupul fizic este apt, căci după deteriorarea acestuia, sufletul Neutrino se retrage treptat din toate celulele, trupul se răceşte şi moare.

Albert Einstein

Albert Einsteins:  „Totul depinde de energie și de posibilitatea ei de a deveni orice…”

Sufletul Neutrino,după moartea trupului, continuă să pompeze energia lui în continuare pe matricea fostului trup care nu mai există. Locul celulelor materiale care au rămas în trupul neînsufleţit este luat de urma energetică a acestora care nu a dispărut şi dau imaginea trupului celui decedat, ca fantomă.

Acest fenomen are loc la toate fiinţele de pe pământ. Aşa se explică faptul că dragostea maternă, sexuală şi toate instinctele sunt aceleaşi în tot regnul animal, de aceea ne apropiem de câini şi de alte animale ca de proprii noştri copii. Nu trebuie să ne considerăm noi, oamenii, animale superioare atâta timp cât suntem animaţi de acelaşi Neutrino şi deci trebuie să iubim şi câinii vagabonzi.

Ce este atunci spiritul, cu ce se deosebeşte de suflet?
Creaţia umană, ca toate fiinţele, este animată în celule de neutrino şi, după moartea trupului, continuă să trăiască prin energia invizibilă a celulelor rămase după moarte şi care deţine caracterul intact al decedatului şi întregul film al vieţii avute.

Aparatul complex al trupului omului, prin intermediul creierului care este un computer de tranziţie, animat de neutrino, este dirijat şi coordonat de spirit, care este o energie veşnică. Spiritul, folosind neutrino ca energie, programul ge­netic dirijează viaţa către ţelul propus înainte de reîntrupare. Spiritul foloseşte în acest scop conştiinţa şi subconştientul omului.

Spiritul ca energie veşnică este deţinătorul filmelor din toate vieţile anterioare trăite în diferite timpuri pe pământ. Când spiritul a ajuns la un nivel de vibraţie superior, nu se mai întrupează pe pământ. Când vibraţia spiritului este încă inferioară, spiritul este nevoit să se reîntrupeze.

Când are loc reîntruparea spiritului, acesta preia filmul ultimei vieţi de la suflet, astfel că, spiritul exprimă o valoare dată de plusurile şi minusurile avute în toate vieţile anterioare. Sufletul, după predarea filmului din ultima viaţă spiritului, rămâne fară obiect şi se reintegrează în masa de neutrino existentă permanent.

În aventura de cunoaştere, în vederea descoperirii fluidului vieţii, am luat cunoştinţă de o serie de experimente ale unor cercetători, care mi-au sugerat şi alte ipoteze decât cele legate de neutrino. Printre acestea voi enumera:

  • percepţia culorilor prin simţul tactil al clarvăzătorilor m-a făcut să ajung la următoarea concluzie: culoarea verde percepută ca neutră, deci, nici rece, nici caldă, este izvorul creaţiei tuturor culorilor. În acest fel, culoarea vegetaţiei este dată de culoarea verde, iar coloritul diferit şi frumos al florilor este dat de verdele care generează culorile, potrivit programului genetic al plantelor;
  • proporţia de 78% azot şi 21% oxigen în atmosfera Terrei nu asigură necesarul de oxigen al regnului animal; de asemenea, pentru viaţa ADN-ului este necesar şi un radical fosfat. Dacă miliardele de celule se refac permanent, de unde îşi procură ADN-ul fosforul pentru alte miliarde de celule? Un cercetător francez, în 1962, a dovedit că organismele vii pot face transmutaţii atomice. Pe această bază am ajuns la concluzia că Neutrino, la nivelul plămânului, la inspirare, ar putea transmuta azotul, în oxigen şi tot el să transforme alte elemente chimice în fosfor;
  • memoria este dată, după părerea mea, de către fosforul existent în ADN care, parţial, ar deveni radioactiv, generând în timpul somnului radiaţia alfa.

Savantul fizician Kenneth Ford, în lucrarea sa Lumea particulelor elementare, a folosit termeni ca: dansul divin al creaţiei şi distrugerii ce se derulează permanent în eternitate, în atom există particule stabile, cum sunt neutronii şi antineutronii, protonul şi antiprotonul, neutrino şi antineutrino, celelalte particule sunt instabile şi devin după scurt timp alte particule, până ce se obţine o combinaţie de particule stabile. Am ajuns la concluzia că, ceea ce se petrece în dansul cosmic cu particulele, de la stabilitate la insta­bilitate, se petrece şi pe plan social cu oamenii, care alter­nează de la război cu perioade de pace, cu revoltă şi ne­mulţumiri continue.

în încheiere, vreau să arăt că civilizaţia umană, până la sfârşitul acestui secol, din cauza epuizării gazelor, petrolului şi cărbunilor, riscă să se întoarcă la primitivism, dacă oamenii de ştiinţă nu vor descoperi o nouă sursă de energie inepuizabilă.

Cred că oamenii au mai ajuns la nivelul civilizaţiei actuale şi s-au prăbuşit tot din cauza negăsirii unei surse permanente de energie. Cred, de asemenea, că ea există, dar noi nu o sesizăm, nu o intuim, dar pentru aceasta, vom primi sprijinul entităţilor evoluate ale savanţilor care au trăit pe pământ, deoarece marile spirite nu dorm, ci studiază, pătrund în tainele ascunse ale arhivei universului la care au acces.

Când am pornit să descopăr fluidul vieţii, fie el ipotetic, dar plauzibil, ştiam că-i o nebunie. Dar mai ştiam ce a spus marele fizician britanic Freeman Dyson: „orice spe­culaţie, care nu pare la prima vedere o nebunie, este fără speranţă”.

Sper că, în cazul fluidului vieţii, Neutrino, să fie o nebunie dar cu speranţă…

Reclame

2 Responses to IPOTEZĂ | Fluidul vieții pe Terra și în Cosmos

  1. EXTRAORDINARA EXPLICATIE, UNA DIN CARAMIZILE EGZISTENTEI UMANE CEL PUTIN.

  2. un articol care merita studiat si inteles.contine o multitudine de informatii veridice din punct de vedere stiintific multumesc celui care l-a scris

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: