Prima parte | OZN-urile şi elita puterii: Cine controlează, de fapt, planeta Pământ?


Foto 02

By Comander X

Pe măsură ce ne apropiam de anul 2000, a devenit mai evident ca niciodată că nu suntem noi singurii care avem control asupra vieţii noastre și că există o „putere” care ne împinge spre o direcţie extrem de negativă şi distructivă. Din păcate, acest lucru nu se manifestă doar pentru noi „ca indivizi”, ci este resimțită la nivelul planetei, ca întreg. Cei mai mulţi dintre noi nu suntem capabili să identificăm sursa acestei puteri, însă ne dăm seama, totuşi, destul de bine că umerii noştri poartă o povară ce pare a se îngreuna cu fiecare clipă.

Iar în timp ce majoritatea oamenilor poate că nu conştientizează încă, OZN-urile se află aici ca modele importante pentru dezvoltarea noastră ca specie, semnalizându-ne de undeva din înălţimi („ceruri”) existenţa a ceva mai presus de dezvoltarea umană obişnuită, spre care ar trebui să ne dorim să tindem, atât din punct de vedere spiritual, cât şi tehnologic. Dacă am putea dobândi tot ceea ce această „breaslă” şi membrii ei ne-au demonstrat, dacă toate acelea se pot împlini în realitate, atunci am avea standarde mai ridicate de viaţă pentru fiecare bărbat, femeie sau copil, indiferent de rasă, credinţe religioase sau ţara de origine.

În schimb, cei aflaţi la putere – de mii de ani – au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a ţine adevărul departe de „omul de rând”, reușind cu succes să tăinuiască astfel de lucruri, precum OZN-urile, având astfel un avantaj în plus în ceea ce priveşte controlul total al acestei planete.

Regretatul savant canadian Wilbert Brockhouse Smith a fost unul dintre cei mai timpurii pionieri contemporani care au avut sarcina de a răsturna „carul” de forţe negative ce continuă să lucreze în spatele scenelor ştiinţei, politicii, medicinei şi arheologiei şi toţi ceilalţi factori care stabilesc ce avem voie să credem despre istoria şi structura acestei planete şi a celor care locuiesc pe, sub şi deasupra suprafeţei sale.

Deşi a rămas cunoscut mai ales pentru descoperirile sale referitoare la mişcarea continuă şi sursele de energie alternativă, mulţi dintre admiratorii săi cei mai apropiaţi nu realizează că Smith a fost adesea inspirat de ideea surselor interdimensionale şi extraterestre. În cercurile New Age-ului ar fi astăzi cunoscut ca un „mediu”. Potrivit biografiei sale, cercetările l-au condus în domeniile fizicii, filozofiei şi religiei. A fost un inginer remarcabil şi posesorul a numeroase patente de invenţie. Smith a realizat un studiu aprofundat asupra gravitaţiei şi a elaborat câteva experimente ce au dat rezultate încurajatoare, deşi limitate.

Războiul din mintea omului
Un profet în adevăratul înţeles al cuvântului, Wilbert Smith a prevăzut un mare pericol care va încolţi lumea şi care va încerca să subjuge omenirea. Pe când înţelegea el mai bine ameninţarea pe care comunismul o va putea atrage după sine odată cu răspândirea sa în lume, Smith a anticipat existenţa unui duşman cu mult mai mare, care va încerca să ne controleze mintea şi inima, dar să-l lăsăm pe Smith să vorbească în numele său propriu, ca să nu-i nuanţăm cuvintele.

Foto 03„Intenţionez să-l previn pe cititor cu privire la grava primejdie cu care noi toţi, mai mult sau mai puţin conştient, ne confruntăm într-o lume în care două forţe importante se luptă să obţină controlul asupra minţii umane.

Această luptă se poartă încă din timpuri străvechi, însă confruntarea nu a fost niciodată, în toată istoria lumii, mai aprigă decât în această epocă de haos şi zbucium. În zilele de demult, omenirea a fost adeseori chinuită fizic, lucruri de nedescris înfăptuite în numele puterii, dar astăzi, cu o minte mai dezvoltată ţi mai bine educată, omul se confruntă cu perspectiva unui progres de o cruzime psihică şi spirituală chiar mai mare – dacă nu este pregătit să se apere cu ajutorul unui raţionament corect.

Cele două mari forţe implicate în încercarea de influenţare a gândirii umane pot fi descrise ca pozitivă, adică în concordanţă cu conceptul unei iubiri divine şi al unei fraternităţi umane, şi negativă, aceea cuprinzând imbolduri menite să câştige controlul asupra omului în scopul puterii. Această bătălie pentru mintea Omului se dă pe două fronturi, cel fizic şi cel metafizic, iar ţelul luptei este fie dobândirea mântuirii spirituale, fie nimicirea rasei umane.

Având în vedere mai întâi aspectele fizice, oricât de mult ne-am strădui să acţionăm doar după propria voinţă, afirmându-ne, astfel, individualitatea, tot suntem uşor influenţaţi de cuvântul scris sau vorbit sau de alte forme de exprimare a gândului, în special prin intermediul cărţilor, al radioului, al ziarelor şi al televiziunii. În lumea televiziunii, după cum sponsorii o ştiu prea bine, până și reclamele joacă un rol important în hotărârea noastră de a achiziţiona anumite produse. În viaţa socială şi profesională, ne lăsăm adesea influenţaţi de ce cred alţii, iar unii oameni, prea apatici ca să îşi poată forma propriile opinii, acceptă ideile mai clare ale altora şi le adoptă ca fiind ale lor personale. În cadrul tuturor contactelor zilnice, câte puţin din ceva bine, rău sau neutru, după cum e cazul, îşi lasă amprenta asupra noastră şi ne înrâurează gândirea.

În lumea politicii, caracterizată adesea prin denaturări grave în scopul obţinerii de voturi, se fac simţite din ce în ce mai multe presiuni şi noi suntem de multe ori influenţaţi de retorica aparent convingătoare a unor politicieni abili. Însă primejdia cea mai mare apare pe planul politicii internaţionale, căci aici este miza mare şi setea nepotolită după putere. Din această cauză, mulţi dintre noi au trecut prin cel puţin unul dintre cele două războaie mondiale, dacă nu prin ambele. Dar să analizăm mai întâi cauza izbucnirii acestora.

În cazul fiecăruia din ele, câţiva oameni aflaţi la putere, cu un grozav magnetism personal, au reuşit să influenţeze şi să organizeze minţile oamenilor obişnuiţi până într-un aşa grad de hipnotizare în masă, încât întreaga naţiune a fost convinsă de necesitatea luptei. Mulţi dintre noi am urmărit, iar cărţile de istorie au consemnat instaurarea militară a nazismului şi fascismului şi, din cauza răului pe care l-au provocat, împotriva căruia întreaga lume a trebuit să lupte, am fost într-un final martorii prăbuşirii şi ai dezastrului creat de aceşti oameni dezorientaţi care şi-au lăsat mintea modelată la bunul plac al unor despoţi avari, care urmăreau doar creşterea puterii personale. Unitatea într-o ţară este un lucru bun atunci când este canalizată în scopul binelui poporului, dar când caută să persecute pe alţii pentru a-şi atinge ţelul, devine un obiect al răului şi o biruinţă a forţelor negative.

Cu toate acestea, nimicirea forţelor răului în cel de-Al Doilea Război Mondial nu a adus pace în lume, căci, la scurtă vreme după aceea şi exact din acelaţi motiv, adică o mână de oameni aflaţi la putere controlând masele, ne-am trezit implicaţi în interminabilul „Război Rece” cu URSS şi în drumul către un al treilea război mondial ce se va sfârşi cu anihilarea totală a tuturor fiinţelor vii de pe planetă.

Putem însă găsi o consolare în faptul că probabilitatea ca nimeni să nu supravieţuiască unui război nuclear este atât de ridicată, încât şansele ca vreuna din părţi să dorească a fi prima care să îl declanşeze sunt extrem de slabe şi probabil aceasta este şi cauza pentru care ruşii apelează la o armă mai subtilă – manipularea minţii umane.

Succesul lor cu experimentele pavloviene şi tehnicile de spălare a creierului implicite i-au dus cu un pas înainte, la stabilirea unui program extensiv de cercetare fizică care să se concentreze asupra telepatiei mentale şi ESP – (Extrasensory perception – Percepţie extrasenzorială) Nu ştim cât de departe s-a ajuns cu acest program, însă un ziarist american renumit a socotit necesar să avertizeze guvernul SUA asupra nou-dezvoltatei tehnici ruseşti de „cloud busting” (Cu referire la capacitatea de a împrăştia norii, de exemplu, cu puterea minţii) o expresie utilizată pentru a descrie producerea efectelor fizice ale unei concentrări mentale intense). Sovieticii îşi dau, evident, seama de potenţialul puterii gândului mult mai bine decât o facem noi şi trebuie să ne amintim că puterea de orice fel poate fi folosită atât în scopul binelui, cât şi al răului.

Aceştia sunt, în plan fizic, câţiva din factorii cu care ne confruntăm în războiul minţii Omului. Dar ce se poate spune despre influenţele metafizice ce acţionează asupra noastră, nevăzutele, dar atotputernicele forţe din planul pur mental? Fie că realizăm asta în mod conştient sau nu, toţi suntem, în mod egal, susceptibili, dacă nu mai mult la nivelul subconştientului, acestor influenţe subtile.

Creierul uman, care în realitate operează în plan metafizic, se aseamănă unui radio bidirecţional ce transmite şi primeşte mesaje prin intermediul undelor universului, iar mecanismul său de recepţionare este deschis atât gândurilor bune, cât şi celor rele, pe care noi fie le acceptăm, fie le respingem, în funcţie de stadiul de evoluţie în care ne găsim. Cei mai mulţi dintre noi suntem foarte conştienţi de adevărul telepatiei mentale şi mulţi dintre noi au avut deja experienţe personale de comunicare la nivelul gândului cu cei dragi, aflaţi la mii de kilometri depărtare.

Însă cum stau lucrurile în cazul gândurilor speciale ce ne sunt transmise în mod deliberat, cu un anumit scop, atât la nivelul conştientului, cât şi al inconştientului, dintr-un alt plan de existenţă?

Mesajele recepţionate prin surse ezoterice, pretinse a veni de la nişte Space Brothers [Expresie folosită pentru a denumi extratereştrii (Space Brothers = fraţii [noştri] din spaţiu)] ce se interesează în mod activ de bunăstarea spirituală a locuitorilor acestei planete, ne previn că în plan metafizic, unde fiinţele inteligente se luptă să obţină controlul asupra minţii Omului, are loc o confruntare chiar mai mare. Forţele inferioare sau negative, autodamnate prin raţionamente greşite, proiectează către Pământ gânduri puternice într-o încercare de a ne cauza prăbuşirea spirituală.

Pe de altă parte, păzitorii spirituali ai planetei noastre se concentrează la fel de mult asupra transmiterii de gânduri pozitive de bunăvoinţă şi dragoste frăţească. Astfel, suntem bombardaţi în plan metafizic de două şcoli de gândire conflictuale, liberal arbitru fiind criteriul progresului spiritual; este alegerea noastră pe care dintre ele o acceptăm. Totuşi, dintr-o perspectivă pur logică, dacă dorim să ne eliberăm de suferinţă atât în viaţa aceasta, cât şi în cea care vine, ar trebui să ne înarmăm împotriva atacului violent al gândurilor negative.

Nu mai este timp pentru o gândire confuză sau indiferentă, ce constituie adesea solul roditor de gânduri negative. Însă nu e bine nici să fim doar receptori şi transmiţători ai gândurilor pe care le primim. Ci, mai degrabă, să intrăm în rolul de transmiţători, proiectând în mod constant gânduri pozitive de bunăvoinţă către toţi. Fiecare gând pozitiv neutralizează un gând negativ, astfel încât vom fi de folos nu doar nouă înşine, ci întregii umanităţi.

În ultimă instanţă, există doar două maxime simple şi clare care, dacă ar fi urmate, ar asigura o protecţie totală împotriva forţelor răului dezlănţuite în prezent asupra planetei acesteia:

 1. conştiinţa că există un Dumnezeu–Părinte al întregii creaţii şi dragostea faţă de El; şi
 2. dragostea frăţească pentru toate făpturile lui Dumnezeu, din tot Universul. Orice lucru care intră în conflict cu aceste două credinţe trebuie respins categoric. Mai mult, dacă am răsplăti ura cu dragostea, ura ar muri de foame, căci ea trăieşte tocmai din ura dată înapoi. Haideţi să ne rugăm, mai degrabă, ca aceste suflete nenorocite care încearcă să ne facă rău să primească şi ele luminare.

Cei fără de suflet
Abia în ultimul sfert de veac ne-au ajuns la cunoştinţă eforturile acestea sinistre de a controla rasa umană şi mai ales datorită eforturilor unor “luptători” de seamă pentru cauza omenirii cum ar fi William Cooper, Dr. Antony C. Sutton, Riley Crabb, Alfred Bielek, Ray Palmer, Richard Shaver şi încă alţi câţiva, care şi-au riscat viaţa, fără să caute vreun profit personal, încercând să dea pe faţă complotul acesta global la adresa omenirii.

Foto 01Dar, veţi întreba, pe bună dreptate, cine se află, totuşi, în spatele acestei tentative de înrobire mentală şi fizică şi cum se face că au ajuns să deţină un control atât de mare asupra noastră?

Răspunsul are mai multe valenţe şi necesită o seamă de explicaţii, mai ales din partea acelora care au ajuns să cunoască din interior forţele acestea ale răului, pe care Biblia le numeşte colectiv Fiara, al cărei număr este 666 (vom explica mai pe larg de îndată).

Yahshua ben Yahweh îi numeşte pe aceşti indivizi demenţi “cei fără de suflet” şi susţine că aceştia ar fi venit aici cu mult timp în urmă “dintr-un alt sistem solar” şi au ajuns să fie „locuitorii neinvitaţi ai Pământului. Cu magia lor tehnologică, aceştia au influenţat toate aspectele vieţii noastre. Au manipulat codul genetic. Au distorsionat însăşi textura gândirii. Şi au creat o rasă contrafăcută de roboţi umani fără suflet, programaţi să ne ducă, pe noi şi civilizaţia noastră, pe căile morţii”.

Yahshua susţine mai departe că „există un grup mic de lideri puternici care au tras, din umbră, sforile lumii în scopuri proprii de ani buni, dacă nu chiar de veacuri.

Unul dintre aceştia, pe care îl citează, pentru mai multă claritate, Yahshua de la Templul lui Yahweh, este un oarecare Dr. Anthony C. Sutton, care, în calitate de autor al mai multe volume, „pretinde că ar fi dat peste nişte documente secrete care dau pe faţă o conspiraţie îngrozitoare, de mare amploare, care încearcă să ne controleze vieţile din leagăn şi până la mormânt, obiectiv care, dacă ar fi atins, ar transforma lumea aceasta într-un sistem închis, un coşmar totalitar mai oribil decât orice şi-ar fi putut închipui George Orwell. Mulţi cred că am înaintat deja mult în direcţia aceasta a unui coşmar global, a unui Nou Ev Întunecat”.

Haideţi să îi permitem acum acestui reprezentant al nostru să descrie în propriile cuvinte conspiraţia despre care vorbeam. Conform lui Dr. Sutton, aceste elite malefice deţin deja controlul asupra educaţiei, partidelor politice, întreprinderilor bancare private, cabinetelor principale de avocatură, mass-media şi fundaţiilor filantropice. Ele exercită o influenţă dominantă şi asupra guvernelor apusene.

Va urma…

Reclame

6 Responses to Prima parte | OZN-urile şi elita puterii: Cine controlează, de fapt, planeta Pământ?

 1. Gebelezis says:

  doua observatii:
  1. daca controlul e total sau pe aproape, de ce crezi ca biblia sau oricare carte „sfanta” e un punct viabil? pot sa reprezinte inca una din metodele de influentare de care vorbesti;

  2. daca tehnologia lor e „magie” de ce nu s-au impus direct, frica si obedienta fiind un factor predeterminat a viitoarelor generatii prin memorarea gentica si orala (de exemplu). nu contest ca poate sa fie asa, insa faptul ca nu se folosesc si nu s-au folosit de cucerirea directa e un semn de intrebare. daca exista, de ce nu? de ce se ascund de oameni? sau nu de oameni?

  • Povestea are patru părți. După ce le voi posta pe toate cu siguranță cred că vei găsi răspunsurile la cele două observații pertinente pe care le-ai postat mai sus.

   • Gebelezis says:

    Intrebarile le-am pus pentru cititori. Sunt convins ca ai o ipoteza viabila, desi ocultarea ramane sa ma zgarie pe creier (am si eu un raspuns partial, dar asta cu alta cazie).
    Uite, in prezent, Obama functioneaza asa cum trebuie, adica: am puterea si o folosesc. In teorie.

 2. Pingback: Prima parte | OZN-urile şi elita puterii: Cine controlează, de fapt, planeta Pământ? | mUFOn ROMANIA

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: