Povestea celor şapte neamuri ale dacilor – una din tainele moştenite de limba română


 Daci 05

by Cristian C

Cândva, de mult, la începutul primului mileniu înainte de Hristos, pe teritoriul României şi dincolo de acesta, locuiau şapte neamuri de obârşie pelasgă. Limba vorbită de aceştia păstra încă un important fond comun cu cea pelasgă.Ceea ce o delimita însă de limba pelasgă era un concept unitar al limbii cu particularităţi regionale. Particularitatea regională ce făcea deosebirea între vorbirea unui neam şi celălalt consta în folosirea predominant caracteristică a unei vocale. Erau şapte neamuri, precum cele şapte vocale ale limbii române.

Daci 04

Cel dintâi între neamuri era al dacilor. Vocala ce le era caracteristică era a. Ei erau daci, adică „de aici” cu alte cuvinte din această excepţie „de aici”, în vorbirea curentă prin simplificare, s-a ajuns la “d‘aci”, respectiv daci. Teritoriul pe care trăiau era sudul Transilvaniei, de la Carpaţii de curbură până la Munţii Apuseni, partea sudică şi limita cu zona Banatului, iar spre sud erau limitaţi de Munţii Bucegi, Munţii Făgăraş, Munţii Cibin, Munţii Orăştiei până către Munţii Banatului. Zona aceasta fiind vatra Daciei, celelalte neamuri erau aşezate de jur împrejurul acestuia.

Daci 02

Cel de-al doilea neam este cel al decilor. Vocala ce le era caracteristică era e. În limbajul popular, acest nume “deci” provenea asemenea celui al dacilor din “de aici”, respectiv “de aci” ajungându-se la „deci” Iar prin transformare lingvistică g a luat locul lui d şi s-a ajuns la “geţi”. Este cunoscut faptul că în nordul judeţului Mehedinţi există acest fenomen lingvistic de vorbire cu g ca înlocuitor al unor consoane. Teritoriul pe care trăiau este cel cunoscut ca Geţia, adică Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, iar la sud, pe ambele maluri ale Dunării.

Daci 01

Al treilea neam este cel al „dicilor”. Vocala ce le era caracteristică era i. Acest nume provine tot din „de aici”, respectiv “de aci” mai apoi „di aci”, iar prin transformarea lui a se ajunge la „dici”. Teritoriul pe care trăiau este cel al Moldovei, cu precizarea că se întindea până dincolo de Nistru la est şi nord. Vorbirea celor din Moldova de azi este notorie prin i.

Daci 06

Următorul neam dacic este cel al „docilor”. Vocala caracteristică este o. Provenienţa este aceeaşi, adică din “de aici” din care, eludându-l pe a şi rotindu-l pe e în o, apare „doici” respectiv „doci”. Teritoriul pe care trăiau este Banatul, cu menţiunea că se întindea mult la vest şi sud şi parţial Oltenia.

Cel de-al cincilea neam dacic este cel al „ducilor”. Vocala lor caracteristică este u, adică vocala atribuită lui Dumnezeu. Acest neam era cel mai puţin numeros, limba ce o vorbeau era dulce, puţin cântată precum vorbesc cei de pe Târnave. Teritoriul pe care trăiau era o zonă pe axa Rupea, Agnita, Mediaş, Blaj, având cam 50 de km lăţime, iar spre nord, zona Tg. Mureş şi Reghin. Acest neam era precum leviţii la vechii evrei, adică dintre ei se alegeau preoţii.

Următorul neam dacic este cel al „dăcilor”. Vocala caracteristică este ă. Mecanismul de formare al numelui este asemănător precedentelor. Teritoriul pe care trăiau este partea de nord a Munţilor Apuseni, Bihorul, Zalăul, zona Clujului şi Maramureşul. Şi astăzi cei de pe aceste meleaguri vorbesc cu „tăţi” în loc de toţi ş.a.m.d.

Daci 03

Al şaptelea neam este cel al „dâcilor”. Vocala caracteristică este â. Teritoriul pe care trăiau este cel al zonei Harghita-Covasna. Despre aceştia se ştiu mai puţine. Dintre ei se alegeau slujitorii în templele dacice, ce însoţeau preoţii, asemenea cântăreţilor bisericeşti de azi. Ceangăii se pare că sunt urmaşii acestui neam, ei suferind însă o puternică influenţă forţată din partea secuilor şi ungurilor, odată cu venirea acestora din urmă peste ei.

Este interesant de remarcat neamul docilor sau „doicilor”. Sub presiunea altor popoare în drumul acestora spre sud, o parte a neamului docilor a migrat din locul de obârşie spre centrul şi vestul Europei, respectiv Germania de azi, Austria şi Elveţia. Numele l-au păstrat sub forma de „doici” însă scris astăzi altfel, respectiv „deutch”, dar pronunţat doici, iar ţării i-au spus Deutchland.

La fel de interesant de remarcat este numele olandezilor. Aceştia spun că sunt „dutch”. Adică sunt din neamul „ducilor”. Cum se poate aceasta?

Câteva din tăblițele de aur de la Sinaia, copiate în plumb, ca urmare a deciziei regelui Carol I. De ce a luat această decizie? Ce adevăruri transmit... încât a hotărât să le topească?

Câteva din tăblițele de aur de la Sinaia, copiate în plumb, ca urmare a deciziei regelui Carol I. De ce a luat această decizie? Ce adevăruri transmit… încât a hotărât să le topească?

La trecerea neamurilor dacice la mono-teismul Zamolxian, o parte din neamul preoţilor s-a răzvrătit, aceştia fiind cei ce locuiau în partea de nord a teritoriului acestui neam. Ca urmare a acestei răzvrătiri, s-a pus legământ de blestem peste ei întru alungarea lor. Astfel au fost nevoiţi să-şi părăsească locul de obârşie şi s-au stabilit în vestul Europei, la vărsarea Rinului în Marea Nordului. Locurile din care au plecat mai păstrează şi azi amprenta celor întâmplate atunci, în sensul că beneficul zonei locuite de aceştia este mai scăzut decât al celor dimprejur.

Ca o paranteză, se cuvine amintită în acest context o întâmplare despre un alt blestem aruncat asupra unei colectivităţi. Este vorba despre blestemul aruncat în vremea regelui dac Oroles peste  o parte din bărbaţii din oastea sa. În timpul unui război împotriva unor invadatori, ca urmare a laşităţii unei părţi din oştire, dacii au fost aproape de a fi înfrânţi şi numai intervenţia, dârzenia şi vitejia de care au dat dovadă femeile dace au făcut ca duşmanul să fie alungat.

Urmarea a fost că regele a poruncit ca toţi acei trădători şi laşi împreună cu familiile lor să aibă domiciliu forţat în zone numite „sălişte”. S-a pus legământ de blestem ca, în acele zone, femeile să aibă ultimul cuvânt în familie, adică bărbatul să fie sub ascultarea femeii. Exemplu este Săliştea Sibiului. Când ies din acea zonă, bărbaţii se comportă absolut normal ca orice bărbat, însă de cum intră înapoi, se schimbă radical, devenind supuşii femeilor. Cu alte cuvinte legământul încă lucrează.

În încheiere, o întrebare se naşte  parcă de la sine „Unde, pe  lumea asta, se mai întâlneşte o asemenea limbă frumoasă şi bogată în unitatea şi particularităţile ei, precum limba ce-o vorbim de veacuri, limba daco-romana pentru cei de ieri şi limba română pentru cei de azi?”

59 Responses to Povestea celor şapte neamuri ale dacilor – una din tainele moştenite de limba română

 1. rafael says:

  Româna este singura limbă din Europa şi, poate, din lume, în care apelativele pentru gradele de rudenie apropiate şi actele fiziologice primare au fost concepute prin reduplicări de silabe:

  ma/ma , ta/ta , te/te , ga/ga , na/na , ne/ne ,

  pa/pa , ca/ca , pi/pi la/la , le/le , da/da , ba/ba , ţa/ţa ,

  Este vorba de un act raţional, nu de gînguritul copiilor, cum se scrie pentru ma/ma în dicţionarele unor idiomuri moderne.

  • Ion Friptu says:

   Academiile de Științe și clepul, în cîrdășie cu liderii politici care mai dețin puterea în comunitățile noastre statale, din ignoranță meschină și enerție infantilă continuă să ne trateze neamul cu cunoștințe false și minciuni din biblii și istorii inventate pe vremuri crude de cărturari la comanda monarhiilor sclavagiste și feudale, pentru a susține în continuare oamenii în bezna ignoranței, a necunoașterii provenenței sale și a istoriei adevărate a neamului.
   Crîmpee din versuri Cronicarilor mancurți…
   … Cei născuți să se tîrască
   N-o să zboare-n zări albastre
   Freamătă în nostalgie
   Floarea lor de păpădie…

   …Inundînd ţara orfană, cronicarii venetici
   Umilesc cu răutate, crucea, neamul, demnitatea
   Din istoria măreaţă, cu tradiţii glorioase
   Au croit fantasmagoric o iluzie ciudată

   Din odrasle proletare, ce păşteau mai ieri mioare
   De prin ţară adunate, cu eforturi disperate
   Frămîntau din humă vagă cadre proprii, viitoare
   Şurubaşe de valoare a ştiinţei elitare

   Școlăriții cultivaţi își termină facultatea
   Și primesc înfumuraţi, cu pompă grandioasă
   În loc de studii vaste, o minte înţeleaptă
   Doar cunoştinţe false și diplome frumoase

   Ajunşi savanţi în breaslă învaţă lumea carte
   Ca patefonul vechi cu placa defectată
   Orgolioși, statornici, istoricii mancurți
   Sînt patrioţi doctoinici români şi moldoveni adînci.
   ***

   …Cîtă vrajbă, umilință
   Au adus acești golani
   Care-și zic urmașii romei
   Și nepoții lui Traian

   Multe veacuri au trecut
   Ne-au unit, ne-au despărțit
   Cît de mult nu și-au dorit
   România n-a înflorit

   Nu-i mai ține nici pămîntul
   Pe meleagul uzurpat
   Scheaună cumplit romanul
   Sub secuiul desfrînat…
   *
   Dacii neînduplecați
   Au trecut grele ispite
   De pe Nistru încruntați
   Îi privesc cum se agită

   Născociri deliberate
   Tot ce-i fals, amăgitor
   Timpul spulberă pe toate
   Fără milă, fără dor…
   ***

 2. cogetoergosum says:

  CORECTA abordarea.De ce romanii au construiit o COLOANA grandioasa cu DACI ,care este intacta si azi????

  • Doru Babonea says:

   Cu alte cuvinte, romanii au inchinat un monument/memorial dacilor, nu invers. Asa ar putea fi explicata si „moartea” limbii latine.

  • TRACOGETUL DECEBAL says:

   DIN RESPECT PT FRATII LOR SI PT IERTAREA DE CARE AVEAU NEVOIE IN RAZBOIUL FRATICID DINTRE DACI SI ROMANI PT CA SUNTEM ACELASI NEAM

   • Dacul - DD says:

    Realitatea este ca proto-latina se inrudea cu proto-daco-geta si se inrudea cu proto-baltica .
    Exemple care arata ca romanii urmasii daco-romanilor nu veneau de la sud de Dunare desi erau si acolo traco-geti de aceasi limba.
    baltic-roumanian compartion
    1.trasas – tresar- jerk
    2.Blodu – Blid– Bowl –
    3.rindu – rindu -rows of
    4.plautis- plaman-lung
    5.Guzis – gusa,gusi- goiter, goiters
    6.mazuli – Manz- Colt
    7.p-lauti – laut – wash
    8.juvis – juvete- fish
    9.isheiti- ieshire-exit
    10.smugi -smuci-hitch
    11.erelis- erete-hawk
    12.must – must- juice
    13.Tarubos – tarabostes, sfat-consilium
    14.boruza – bo-boruza-ladybug
    15.Tu saki – tu zici- you say
    16.didela – dida
    17.mal – mal…etc-bank, shore
    18.Stalp – Stulp-elis – column
    19.Caush -Caush-as – cup
    20.aschie -erkshkis,Atschila -thorn-Lat. ascla
    21.Moale (noroi,namol)- malu,moliu -mud
    22.Brancusi – brancusis-dear
    23 shir,siroi – srie-gis -flux
    24.capitza -kupeta –
    25.tupila – Pri-tupti,tupet- hide
    27.balta – bala- lake
    28.bursuk- barsaka-badger
    29.gaura – kaurum- hole
    30.Samburi -samburis-crowd, mob
    etc…

  • Dacul dd says:

   INELUL de la Ezero. 2014
   Inelul este scris in limba traco-geta. Vedem ca este vorba de un inel gasit intr- un mormant al unui rege trac. Sa ne gandim ca tracii se credeau nemuritori dupa moarte. Poate ca isi incredintau sufletul zeului mos ( adica zeului cel batran), existenta acestui zeu batran ,credinta pe care o aveau si grecii care aveau un tata al zeilor . Si tradusa scrierea de pe inel ar fi:
   ROLISTENE (nume de rege), ASNERENEATI-L (ASNERE =verbul a tzine, adica zeul sa-l tina pe Rolis la el), mai departe avem : TEANIE (inseamna “la tine”,la zeul mos), si continuam,SKO (in aromana exista si azi “sko” care in romaneste inseamna “ca”), adica sa-l tina zeul la el “CA “si continui :”ARAZEA DONEA INTILE”(pe romaneste “era domn intai”, adica este sau a fost domnul cel dintai). Apoi inelul continua cu formula: “SUPTA MIE ERAZIELTA”(adica oamenii din regat “sub mine ati fost”, adica sub Rolis).
   Concluzia ar fi ca romanii ar intelege si acum textul, este o proto-romana ,cum se vede asemanatoare cumva si cu latina care are verbul “tenere” , tzine, atzine , in romaneste.
   Textul final este:
   ROLISTENE , ATSINERETI-L, TEANIE, SCA, ARAZEA, DOMEA, INTILE.
   SUPTA, MIE, ERAZIELTA.
   DOMEA dar cred ca aici e vorba de o dilema a celui care l-a scris care in limba latina aveam DOMINE si in limba greaca DIONUS.
   Spaniolii si italienii spun si azi DONA, MA-DONA..etc Se vede ca litera N afost transformata in M. O remarcă: “a aţine” se foloseşte frecvent si astăzi, in satele din Câmpia Bărăganului, cu un sens asemanator “a ţine pe loc”, “a nu lăsa să se indeparteze”, “a bloca “. Si inca o remarca ar fi ca probabil Z se citea si litera “SH” ca in cuvantul “Stefan” . De aici am putea citi textul :
   “ ROLISTENE ATZINERENEATI-L” (TZINE-L PE ROLISTENE)
   si
   TEANIE ( LA TINE)
   si
   “CA ARASHEA DOMEA INTILE” ( CA ERA DOMN INTAI)
   si
   ” SUPTA MIE ERASHIELTA” (SUB MINE EREATI, ati fost..etc)
   Acum cinstit intreb pe toata lumea ;un roman intelege sau nu?

 3. Vodă Gheorghe Stelian says:

  Încerc să înțeleg…de unde aveți informațiile?

  • Acestea au fost publicate în revista Jurnalul Conspirației nr.2 (februarie 2011) și parvin de la un colaborator al revistei, bun prieten cu dr.Emil Străinu. În revistă a semnat sub anonimat. Din ce știu despre „autor”, pot să vă confirm că este vorba de un istoric militar (grad de general), iar sursele folosite de acesta sunt printre cele mai credibile.

   • Fratii Ortodocsi says:

    Pentru un subiect asa de important, prezentarea este ambigua, dand nastere, pe drept cuvant, la interpretari. Nu este credibila o teorie asa de importanta, publicata intr-o revista pe care nu o gasesti online, sau o gasesti cu bani. Doar asta naste dubii din start.
    Apoi, faptul ca profilul revistei nu este istoric, ci conspiratii, ridica din nou semne de intrebare. Si nu in ultimul rand, autorul, care nu se stie cine este, care semneaza cu pseudonim (de ce? de frica cui?????), care e prieten cu …
    Toate astea duc mai mult catre mult indragitele scenarite romanesti. Faptul ca multi le adora si le digera nu inseamna ca sunt si adevarate. Orice material de genul asta trebuie dovedit si probat si aduse referinte care sa certifice faptele scrise in el.
    Nu sunt adeptul istoricilor care asteapta prea mult ca sa modifice cartile de istorie, dar daca as fi unul dintre ei, nu as avea ce modifica dupa citirea prezentului material.

   • Revista este pentru moment doar in forma online. Este dorinta fiecarui autor de a publica cu numele care il doreste. Nu am acordul acestuia de a face public numele lui. Totusi, va pot confirma ca acest text este extras dintr-un capitol de carte… in zilele urmatoare am sa va caut acea carte. Voi cere autorului acea carte, apoi voi scana paginile si trimite personal pentru a va satisface curiozitatea. Revista in care a fost publicat pentru prima data, in prezent si-a incetat activitatea, societatea care o edita intrand in insolventa. Revista se numea Jurnalul Conspiratiei, iar articolul a fost tiparit in numarul 2.

  • Aron says:

   cauta si vei gasi

  • Ionescu says:

   Dacii, fiind un neam vechi european, asezat, stabil, au raspuns la intrebari ale veneticilor care au ajuns pe meleagurile lor: „Voi de unde sunteti de loc – ca, uite, noi venim dincolo, tocmai din stepe?…” „Noi suntem d’acia” si-asa le-a ramas numele.
   Poate, nici nu se gandisera bietii daci ca trebuie sa-si ia un nume de tara, sa se separe de restul, ca ei nu calatoreau de nebuni. Aici se nasteau, aici mureau. Ei stateau pe la casele lor.
   Fara sa citesc in vreo publicatie si eu am avut demult convingerea ca asa trebuie sa fi fost.

   Exact ca in povestea cu aborigenii intrebati de Cook, atunci cand a vazut un animal ciudat topaind spre el: „Asta ce este?” Si ei, politicosi, l-au intrebat pe Cook: „Kan ga roo?” – adica, „ce ati spus?” Si el a notat : „cangur”.

  • ce sa intelegi ? la ce-ti trebuie sursa de informare ? asta o ai in launtrul tau o sti o simti nu trebuie sa iti spuna cineva . deschide-ti sufletul simte si cei sti

  • Solomon Ioan says:

   De dincolo de MINTE !!!

  • Gelu says:

   Nu incerca sa intelegi. E prea complicat si pentru ei sa-ti raspunda.

 4. Pingback: VIDEO – Circulă pe internet ! Documente disparute despre Dacia | Nationalisti.RO

 5. BIGONE says:

  mai aveţi mulţi tâmpiţi care gândesc ca … moş teacă, ăla cu mustaţă , fost preşedinte de partid naţionalist – extremist – idiot ?

  • @Bigone… nu știu cine e „moșteacă” despre care vorbești… și cu atât mai puțin nu înțeleg asocierea cu vreun președinte de partid… naționalist, etc. Ba mai mult, nu înțeleg aluzia cu „mulți tâmpiți”… sau care e în final (dacă pot să-i spun așa) motivul „deranjului tău”?

 6. Nu exista limba daco-romana, ci doar daca.
  Citez o expresie scrisa pe columna lui Traian zisa chiar de el ” Ma intorc in tara strabunilor mei „.
  Roma a fost infiintata de daci.
  Va recomand sa vizionati 2 documentare ” Adevaruri tulburatoare, Dacia” partile 1 si 2.

 7. Cecilia says:

  Ati uitat de diceeni, adica oameni ai locului, intalniti in Ialomita si Dobrogea. Strabunicul meu era dicean, alaturi de numele sau, in acte, aparea cuvantul dicean, fusese improprietarit dupa razboiul de independenta, platea altfel birurile decat mocanii si cei veniti temporar in zona.

 8. raluca teodora fodor says:

  interesante lucruri…manualele de istorie ar trebui clar rescrise; prea putine informatii le trasmitem urmasilor nostri, copiilor nostri; se pare ca si in acest sector …lucrurile sunt lasate de izbeliste;

 9. Eugen Dumitru says:

  Daca incercam o introspectie in interiorul fiintei noastre vom observa ca nooi ne simtim „acasa” peste tot in Europa. Observam ca romanasii nostrii au facut lucruri bune si s-au asezat foarte usor peste tot in Europa.

 10. Eugen Dumitru says:

  Exista un spus ca cel ce conduce scrie istoria. Asa ca celelalte popoare nu vor sa spuna despre radacinile lor ca unele au fost nomade, germani, gotii, vizigoti si probabil se rusineaza cu aceste lucruri iar ei nu vor sa recunoasca ca obarsie Romania desi este una din singurele tari care nu a fost pasalac turces si care a tinut turcii sa nu se duca peste alte tari.

 11. Nicolae Opris says:

  De fapt olandezii isi spun „daci” (fonetic) iar danezii isi spun „duci” (tot fonetic).

 12. Ion din Romania says:

  Sa speram ca Dumnezeu si stramosilor nostrii ne vor ajuta sa trecem peste vremurile cumplite ce le traim in Romania , cel putin.
  iN rest sper ca indivizii cu suflet negru sa se duca acolo unde le este locul .

 13. Sorin5780 says:

  Cea mai mare aberație pe care am citit-o vreodată! :))

 14. Traian zisa chiar de el ” Ma intorc in tara strabunilor mei “.
  Roma a fost infiintata de daci.
  ” Adevaruri tulburatoare, Dacia” partile 1 si 2. Tablitele de la Tartaria
  Francis Bacon, in „Noua Atlantida” vorbeste despre „indepartul Tartar”.
  Toate ar trebui coroborate.

 15. Dr.N.Savescu says:

  Adevarul este cel mai rar lucru care se poate gasi in acesta lume. De ce??? Pentru ca atunci cand se gaseste si se asculta vocea adevarului se termina cu ignoranza, cu minciuna in care traiesti, se sfarseste iluzia care te face sa te crezi liber, se termina sclavia fara lanturi in care hibernezi, si este sfarsitul patronilor acestei lumi, care fac orice ca tu sa nu ajungi sa cunosti adevarul.
  Prezentarea de mai sus este articulată și frumos gândită. Felicitări lui Cristian C
  Dr.N. Săvescu
  http://www.dacia.org
  mail@dacia.org

  • Solomon Ioan says:

   Cristian Carcu este doar redactorul revistei in care a fost publicat articolul sub pseudonimul AAVRAMUS !!!!

 16. Doru Babonea says:

  Este pentru a doua oara, in rastimp de cca 10 zile cand recitesc acest material. Cu aceeasi emotie. De multe ori, intuitia este judecatorul. Ma alatur D-lui Prof. Dr. N. Savescu: Felicitari!
  Un mare si frumos cadou de Mos Craciun si de sfarsit de an.
  DB

 17. cornel mahulet says:

  Argumentul unei limbi curate vorbite pe intreg cuprinsul Daciei ar trebui utilizat pe masura importantei ; faptul ca se vorbeste aceeasi limba, fara dialecte, intre Nistru si Tisa, dovedeste existenta unui popor cu o evolutie unitara; orice alt scenariu (inclusiv romanizarea pe portiunea Daciei cucerite) nu sta in picioare, pentru ca ar trebui sa avem dialecte.Daca in provincii care peste 1800 ani, de la caderea lui Decebal pana in 1918, au facut parte din structuri statale diferite (cum ar fi Basarabia si Banatul), dar se comunica in aceeasi limba curat romaneasca, fara dialecte, inseamna ca avem raspunsul: suntem aceiasi daci de pe columna, cu o evolutie a limbii dace in limba romana (idem greaca noua fata de cea clasica);si daca ne raportam la puternicul stat dac, ne vom intelege pe noi cei de azi, cu depresia care ne macina dupa 1800 ani de pustiiri.Sa ne apreciem insa si prezentul: suntem din nou liberi dupa 1800 de ani, ne vom reveni si vom construi din nou ” temple de marmura”, ca odinioara!

 18. Reblogged this on integralistul and commented:
  o teorie…

 19. Dacul - DD says:

  Because it refers to the language spoken by the Dacians, to give some examples of words from their language presumed.
  1. The river Marissia (in Latin) and Marissos (in Greek) is attested by ancient historians .In romanian word “MARE “ meaning big, great, water river is big , in proto-celt = MARA , Old Irish: MA’ R , MO ‘R. Dacians probably say “MARISHA” or “ MARISHU” and now roumaniens “MURESHU”.
  2. The river HERASSU (in Greek) is attested by ancient historians. In Romanian word SHIR , SHIRU meaning “String” . In proto-celt “SRUTOS “= ‘stream’ , Sanskrit =SRAS ,SRU. Dacians probably say “SHIRU” or “ SHIRIU” and now roumaniens “SIRIU”and “SIRET”. Because the Greeks had no sound “SH” and pronounce the sound X = CH =SH sound, so read SHERASU= HERASSU.
  3. “GENUCLA” dacians city before the arrival of the Romans ,Dacians said “GENUC” = knee , like language, Hittite =gienu, old English= cnēo / knee, Ancient Greek =gonu, Sanskrit= janu, Illyrians=Genusus, German =kniu / Knie, Persian =zanu, Old Norse= kne, Avestan= znum, Tocharian, Gothic =kniu, and Celts=”Genu”. In romanian word “GENUC-LA, GENUC-LU “ meaning “GENUCHIUL” = knee . Observe and articulating words is made at the end of words “ .
  4. Dacian fortress “KAPI-DAVA” or “CAPI-DAUA” is a word formed from the word in romanian “CAP “ means “ head”, and the verb” to have” “D – AVA, D – AUA”. Before the coming of the Romans probably CAPIDAVA is dacians city where are the leaders who led people, or where he was head of a Dacian god. The Greeks said that the leaders of Dacians is “ CAPILATI”, Sanskrit= “CAPA-LA” , head, Latin = CAPUT, capitis.
  5. Romanians word “APA” , we find in Sanskrit =” APA”, Latin =AQUA, Latvian = UPA, proto gal = ABU, ABA, Greek spelling Ἄβα” (ABA) a nymph. There are more Thracian names with the root “ab-ap” which must derive from IE * ap-\’water, river\’, Sanskrit = āpa \’waters\’, Persian ab \’water\’. There are three designations of some ancient rivers of Dacia “N-APARIS” and “N- APOCA” and “APA” , rivers names with the same Daco-Thracian origin.

 20. Dacul - DD says:

  Povestea celor sapte neamuri. Total gresit .Nu era decat un singur neam daco-getii care avea mai multe triburi cu nume dupa zona unde locuiau.Dar un singur neam , o singura limba.Asta o spuneau grecii HERODOT.
  “Cuvantul DAVA ”
  Dar sa va prezint o descoperire in premiera despre limba dacilor.
  Cum putem afla ce inseamna numele de cetati dacice.Cuvantul “ARGINT, ARGINTUS” in proto-persana dar si skyta era “ARGET”
  La noi in tara pe malu Argesului exista o localitate uitata cu un nume vechi care si-a pastrat forma antica “ARGET-OAIA” .
  Este posibil ca “ARGEDAVA” sa fi fost prin confundarea literei “D” cu “T” ca in TU si DU in limbile germanice.Si atunci avem “ARGE-DAVA” se transforma in “ARGET-AVA” sau”ARGET-AUA” si numele de azi”ARGET-OAIA”. Si numele cetatii “S-ARGET-IA” are aceasi origine si inseamna “arginta, argintata”
  Numele raului Arges insemna “argintiu” , cunoscut an l’antiqitate ca Argessos, Ardzeiscus ou Ordzessus.si probabil ca Argesul se numea “Argetu” sau “Argeshu” ca si azi.Cam asa este cu formarea cuvintelor .
  Asa ca finalul cuvintelor D-AVA, D-AUA, D-ABA,este verbul a avea .
  Citez “Argessis. The capital of Dacian leader Burebista was named Argedava”
  Acelasi lucru pentru RUSSI-DAVA care se transforma in RUSSIT-AVA sau RUSSIT-AUA sau RUSSITA sau IN-ROSITA provenind de la culoarea rosie a peretilor sau a malurilor rosii de argila.
  SUCID-AVA se transforma in SUCIT-AVA,
  SUCIT-AUA, si forma finala din limba romana
  ” SUCITA” .Verbul a sucii se afla si in lithuaniana dar si in alte limbi , ca si verbele a sta, a vedea , a da, si alte verbe care au suferit unele transformari .
  PETRODAVA se transforma in PETRTOTA adica pietruita , din piatra.

  • Del says:

   de unde ai scos idiotenia asta :Citez “Argessis. The capital of Dacian leader Burebista was named Argedava”….retine : Burebista nu a avut niciodata resedinta la est, la zona actualilor mitici, idioti fara istorie, proveniti din amestecul/evolutia maimutelor cu sconcsii…..Argedava e o inventie sa nu ramaneti mai prejos de ardeleni, care intradevar au istorie !!

  • Mai oameni buni, DAVA nu inseamna „a avea” ci este un cuvant care ar fi insemnat atunci LOCALITATE, ASEZARE sau CETATE.
   Sa va mai dau o tema de lucru: MOL-DAVA –> MOLDOVA. Stiti ce inseamna asta? Cine a fost MOL?
   Pentru cineva cu cineva cunostinte si, evident, cu putina imaginatie, este simplu sa ne puna o poveste precum ca dacii sunt urmasii atlantilor. Trebuie doar sa stii cine a fost MOL si sa asociezi cu DAVA.
   In plus, daca spui ca SUCEAVA isi are originea in SUCIDAVA in scurt timp o sa spunem ca si rusii sunt urmasii dacilor

   • Andrei says:

    MOL e numele zeului fertilitatii pagane ale dacilor,se reprezenta prin cap de bour ori zimbru,aceasta zeitate este gravata pe mormantul lui Dromihete,e reprezentabil un lucru ca stema Moldovei medievale si al Republicii Moldovei a ramas cap de zimbru,MOL-DAVA se traduce ca TARA FERTILA

 21. Pingback: Povestea celor şapte neamuri ale dacilor – una din tainele moştenite de limba română | radupopescublog

 22. Pazvante says:

  Prima data am zambit … dar dupa cateva momente m-am intristat .
  Citatul ” BA , TARA TE VREA PROST ! ” se potriveste aici ca o manusa .
  „COLOANA” aia grandioasa cu Daci este defapt COLUMNA LUI TRAIAN si nu prezinta doar daci … „INELUL” ala Dacic care nu a fost gasit pe teritoriul actual al romaniei nu are inca o traducerea considerata ca fiind exacta ( se fac inca supozitii …. pe a ta nu am mai vazut-o pana acum )
  Ca o completare fata de adaugarea unei litere si alipirea a doua cuvinte ca sa rezulte ce-ti convine , as dori sa-ti mai spun o teorie : ca dacii aveau mai multe litere care corespundeau uneia singure , de exemplu litera A avea ca , corespondente intre 4 si 7 litere si erau folosite intr-un cuvant in functie de flexia vocala … cu alte cuvinte limba Daca ar fi avut o scriere fonetica ca cea folosita in Marea Britanie ( cine a invatat limba Engleza stie la ce ma refer , iar cei care nu au studiat-o sa nu inteleaga gresit aceasta remarca si sa mai gaseasca si pe acolo vreun neam dacic pierdut )
  MORALA : ne place sa ne pupam in dos ca suntem urmasii unei mari civilizatii , dar nu facem nimic ca sa ridicam nivelul acestei natii …. copiii nostri invata la scoli unde au ca profesori suplinitori care deabia promoveaza la un examen de catedra si ne plangem apoi in fiecare vara ca mai mult de jumatate pica BAC-ul .
  Interesant subiectul cu generalul istoric care isi pastra anonimatul …. penibil.
  Vorba lui Caragiale : „O semnam si o dam anonima”
  Semnez : Anonimul

  • Titel Baldo says:

   Dle.Pazvante… indiferent cum „te vrea țara” (deși nu țara te vrea… ci grupurile de ocazie care o conduc într-o perioadă dată de timp), opinia, ironia… se pot împleti într-un mod constructiv atunci când argumentele completează informația (sau o combat). Nu voi prelungi explicațiile pe această temă. Din construcția comentariului dvs. sunt convins că înțelegeți. Însă, din aceleași rațiuni de „moralitate”, vă contrazic afirmația „pupatului în dos”… ca urmași ai unei mari civilizații. Românii – și istoria o confirmă mai bine ca mine -, România în întregul ei… nu a fost cucerită niciodată de peste 5.000 de ani. Pământul pe care am avut menirea de a ne naște, trăi și… a muri (într-un final)… este cu mult mai sfânt decât oricare alt loc de pe această Planetă. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt… nici nu vă cer acest lucru. În schimb, totuși vă cer ca atunci când aveți o opinie, o părere să o faceți strict asupra temei, subiectului pus în discuție… fără derapaje între (trecut/prezent/viitor).

 23. Dacul dd says:

  Exista si localitati si triburi dacice atestate de Ptolemeu : Buridavensii și Cotensii și mai jos de ei Albocensii, Potulatensii.
  In premiera o sa aflati inclusiv redactia ca aceste denumiri exista si azi in partea de sud a Romaniei.
  1. BURIDAVA si BURIDAVENII de la numele raului BURIDEAUA, Burdeaua de langa satele Balaci,si Mirosi judetul Teleorman. Numele vine de la A Z-BURDA, a fi liber.
  2.COTEANA,si COTENII , a coti ,localitatea COTEANA dar si de la raul COTMEANA cu acelasi inteles ca si azi intre Balanesti si Brebeni.
  3. ALBOCENII, Albokensioi ,ALBOTENI, localitatea ALBOTA langa Pitesti.
  4. PITULATENI ,si POTULA, Potulatensio, dela cuvantul dacic PITULATI, si orasul PITESTI . Ptolemaios le atesta aceste localitati, dar unele un pic deplasate ca pozitie .
  5. CUCOIENII si localitatea actuala CUCA dar si COCU, si muntele CUCAIU pe gregeste COCAION in litere grecesti KOGAION.
  Cocu, cuca in limba romana in DEX inseamna varf de deal, munte rotunjit.
  6. Avem si SATIDAVA din cuvantul SAT si se pare atestat in zona SATU MARE.Avem in limba daneza si islandeza adica nord- germana Saete si Sitia ca loc de asezare .Dar si in sanscrita Sata ca loc de asezare.Deci posibil SAT si in limba daca cu inteles de asezare umana, loc de stationare si verbul a sta.Nu neg influenta limbii latine in formarea fosat, dar acest cuvant exista si in limba daca ca SAT. Avem dovada in limba sanscrita SATA, SATTI care inseamna Sitting si SIT , in engleza. Desi Wikipedia o plaseaza citez Setidava is believed to be the place of origin of the tribe Costoboci who were in possession of areas in what is now Poland, as late as ca. 170 AD. Eu cred ca e vorba doar de zona Satu Mare pana la Tisa.
  7. Arkinna = in prezent Fratesti si Arcan, see Fig.s 17 — 18. 82 Ptolemy’s maps of northern Europe .
  8.Raul HIERASU in realitate SHIERASU din shiru, shiruire de ape, SHIROAIE este raul SIRETU. etc(shiriu)
  9. Muntele RARAU si probabil raul care curge langa el este atestat de Herodot un antic grec cu numele ARARUS pozitionat in sudul Romaniei. A – RARU = fara litera A devine RARU adica RARAU.
  10. Raul PRUTU atestat ca PURETU,inseamna PARAU ,sau PA RAUTZ .(RAU, PARAU).
  11.Avem atestata localitatea dacica UDATA (Hydata), dar si actual localitatea UDA si raul UDA .
  12. ARGESENII sunt AR-GETENII adica AR-GETII din cetatea AR-GETIA, adica ARGINTIA, cetatea de ARGINT, locuita de GETII , pe malul Argesului si localitatea ARGETOAIA .
  Ce mica e lumea nu este asa .Dacii vorbeau romaneste.

 24. Vasile says:

  Despre documentul de la Rechniz nu mai vorbeste nimeni? Interzis?

 25. Marius Vacaru says:

  Limba romana este continuatoarea limbii stravechi pelasge, vorbita de primii locuitori ai Europei. Consider ca vocalele sunt cel mai usor de rostit si de reprodus pentru orice om, indiferent de zona in care s-a nascut, de nivelul de educatie si de varsta sa. Constat ca in limba romana se pot formula propozitii intregi constituite numai din vocale: 1) OAIA AIA E A EI.2) IA AIA E A EI. 3. IA OAIA AIA. etc. Oare, in alte limbi acest lucru e posibil? Din cate stiu eu, nu este posibil…

 26. ioan costescu says:

  PStatistică

 27. ioan costescu says:

  Pr

 28. Alexandra says:

  Ferdinand chiar nu are legatura cu asta, dar are legatura cu tablitele de aur de la Sinaia cea mai importanta descoperire a timpului , cu scriere nici acum descifrata, pe care le-a topit sa faca ce a vrut el in loc sa le parstrze pentru posteritate. Noroc ca s-au facut niste copii care stau in subsolurile muzeelor ca nu cumva sa le studieze cineva si sa afle cine stie ce noutate care sa le contrazica teoriile lor desantate. Da, Academia Romana lucreaza contra popoorului roman. In aceste conditii istoria nu o vom mai sti niciodata in viata, poate doar post-mortem.

 29. Valdeval Besty says:

  dar nici nu mai e de intrebat …de ce a topit tablitele…………….e la mintea cocosului,pt aur/bani….macar a avut bunul simt sa le copieze gandinduse la scrierea si mesajele de pe ele,in rast ce poti face cu aurul:)iti fhuti un castel misto care trebuia sa fie al Romaniei si nu ..Mihai

 30. Crîmpee din versuri Cronicarilor mancurți…
  … Cei născuți să se tîrască
  N-o să zboare-n zări albastre
  Freamătă în nostalgie
  Floarea lor de păpădie…mi-a p`lacut mult,e foarte actual

 31. Gheorghe Bârdan Raine says:

  În data de 11 sept 2012 am trimis un comentariu pe această adresă. Am primit confirmarea primirii comentariului meu din partea Dcs., dar nu îl găsesc afișat. Aștept să postați comentariul.pe care l-am trimis. Cu stimă. Bardan

 32. Pingback: ISTORIA FURATĂ! Cele 7 triburi dacice și TAINA limbii ROMÂNE – SECRETUL CUNOAȘTERII

 33. Munteanu says:

  Analfabet mai sunt.
  N-am stiut pana zi ca limba romana a existat inainte de nasterea dacilor.
  Din limba romana existenta acum vo 3500 de ani s-au nascut dacii.
  Au uitat limba romana. Dar le-a ramas vo 170 de cuvinte (barza, branza, etc)
  Au vorbit limba daca.
  Apoi au uitat daca si s-au intors la limba romana.
  Simplu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: